TIE 2.0 -kilpailu

KILPAILUSSA OVAT MUKANA SEURAAVAT JOUKKUUEET:

Novia Infra, NOVIA AMK, VAASA

 • Andreas Högnabba, Infran suuntautuminen
 • Henrietta Selin, Infran suuntautuminen
 • Annika Ulfvens, Infran suuntautuminen
 • Rasmus Back, Infran suuntautuminen
 • Emanuel Donalds, sähkö-automaatio

Kolme TIEtäjää, AALTO YLIOPISTO, ESPOO

 • Tommi Valjakka, Geoengineering
 • Martti Hallipelto, Geoengineering 
 • Antti Mäkipää, Computer Science

Tie tulevaisuures, TURUN AMK

 • Ilkka Malkavaara, infratekniikka 
 • Teemu Nässi, infratekniikka
 • Lassi Laine, infratekniikka
 • Santeri Nykänen, infratekniikka
 • Marko Cvetinovic, talonrakennustekniikka 

Urautuneet insinöörit, TAMK, TAMPERE

 • Jani Saloniemi, Infrarakentaminen
 • Veetu Helkiö, Infrarakentaminen
 • Mikko Laitinen, Auto- ja kuljetustekniikka

JoRMAT, TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

 • Antti Pelho, infrarakenteet
 • Mikko Sauni, infrarakenteet
 • Tomi Koppana, infrarakenteet
 • Joel Heiska, infrarakenteet 
 • Roni Juutinen, energia- ja biojalostustekniikka

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Tarkoitus 
Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on enenevässä määrin muuntautumassa yksittäisitä erillisistä matkoista monimuotoisiksi palvelukokonaisuuksiksi, joista kuluttajat valitsevat itselleen sopivimmat vaihtoedot. Liikennevälineet kehittyvät, samoin käyttövoimatekniikka. Ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön. Kiertotalous ja jakamistalous ovat vahvoja trendejä. Uusia materiaaleja on kehitetty. Koneautomaatio ja mallintaminen ovat tulleet rakentamiseen ja suunnitteluun.
Tie 2.0 -miten se tehdään? Mihin ympäristöön se tehdään? Miten sillä liikutaan? Millä liikutaan?  Kaikki tämä on muuttunut, mutta itse tie on rakenteena pysynyt ennallaan. Jos tie keksittäisiin tänä päivänä, millainen se olisi? Millainen olisi tien rakenne tai poikkileikkaus, tien geometriasta puhumattakaan? Mitä materiaalia tie olisi? Olisiko tie vain liikennekäytössä oleva rakenne? Olisiko?
Tähän haluamme nyt etsiä vastausta ja saada uusia näkemyksiä. Päivitetään tiestä uusi versio TIE 2.0.

Kilpailu
Kilpailussa etsitään vastausta kysymykseen: ”Jos joku keksisi nyt tien, millainen se olisi?”
Jokaisessa kilpailutyössä pitää vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä materiaalia tie olisi?
 • Millainen tien rakenne olisi? 
 • Miten tietä pidettäisiin kunnossa?
 • Myös muita ideoita saa ja pitää esittää


Rajauksia:

 • Tässä kilpailussa ideoinnin kohteena on EI kaupunkimaisessa ympäristössä oleva päällystetty tai päällystämätön tie.
 • Tie on Suomessa.
 • Ideoiden pitää liittyä jollakin tapaa tiehen fyysisenä rakenteena. Myös rakenteen hoito ja kunnossapito ovat ideoinnin kohteina. 


Lopputulos esitetään enintään 4 min videolla, josta pitää tulla selkeästi ja itsenäisesti ilmi ryhmän esittämä idea. Tämän lisäksi ideaa saa täsmentää kirjallisella esityksellä. Videoita voidaan hyödyntää kilpailun palkintojenjakogaalassa. 


Osallistuminen 
Kilpailu on kutsukilpailu seuraavissa suomalaisissa korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa insinöörin tai diplomi-insinöörin perustutkintoa opiskeleville: Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Metropolia AMK, Turun AMK, TAMK, HAMK, Saimia AMK, Savonia AMK,  OAMK, Lapin AMK, VAMK, NOVIA. 
Opiskelijat muodostavat 3-5 hengen ryhmiä. Ryhmässä pitää olla min 2 infra-alan opiskelijaa ja min 1 muun alan opiskelija samasta oppilaitoksesta.  
Infra-alan opiskelijalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi infran rakentamiseen, suunnitteluun, tuotantoon tai infratekniikkaan suuntautuneita tai näitä aineita opiskelevia opiskelijoita. 
Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun tuomariston jäsenet eivätkä muulla tavoin kilpailun järjestämisen kanssa sidoksissa olevat henkilöt. 


Kilpailuasiamies 
Kilpailuasiamiehenä ja tuomariston sihteerinä toimii Nina Raitanen Suomen Tieyhdistys ry:stä (nina.raitanen@tieyhdistys.fi: puhelin 040 744 2996). Kilpailuasiamies vastaa kilpailua koskeviin tiedusteluihin sekä toimii yhteyshenkilönä kilpailun tuomariston ja osallistujien välillä. 


Ilmoittautuminen kilpailuun 
Kilpailuun ilmoittaudutaan mukaan 16.1.2017 mennessä kilpailuasiamiehelle osoitteeseen nina.raitanen@tieyhdistys.fi. Ilmoittautuessa ilmoitetaan ryhmän nimi ja yhteystiedot sekä ryhmän jäsenten nimet, opiskelupaikat ja alat. Kilpailuasiamies tarkistaa ryhmien sääntöjenmukaisuuden. 


Kilpailutöiden jättäminen 
Kirjallisten kilpailuehdotusten ja videoiden tulee olla perillä viimeistään 19.5.2017 klo 23.59. Videoiden ja kirjallisen materiaalin toimittamisesta annetaan ohjeet ilmoittautumisen jälkeen. 


Tulosten julkistaminen 
Kilpailun tulokset julkistetaan 31.8.2017 Suomen Tieyhdistys ry:n 100 –vuotisjuhlassa Helsingissä.
Palkittavat ryhmät kutsutaan paikalle palkittaviksi ja heille ilmoitetaan asiasta 18.8.2017 mennessä.

Tuomaristo 
Tuomariston muodostavat: 
•    johtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (pj.)
•    nuorisovastaava Mikko Airikkala, Suomen Tieyhdistys
•    ylijohtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto
•    johtaja Päivi Nuutinen, Liikennevirasto
•    projektipäällikkö Ilkka Kotilainen, Liikennevirasto

Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys (siht.)

Tuomaristo voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita.

Arvostelu ja arvosteluperusteet 
Arvostelussa painotetaan seuraavia asioita:
•    Idean uutuus
•    Idean toteutettavuus
•    Idean taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

Palkinnot 
Kilpailun palkintojen yhteismäärä on 10 000 euroa bruttona. Kilpailussa jaetaan 1-3 palkintoa riippuen ehdotusten tasosta. Kilpailun tasosta riippuen kilpailun tuomaristo pidättää itsellään oikeuden lopullisen palkintosumman määrittämiseen. Palkintosummat jaetaan tasan kunkin palkittavan ryhmän jäsenten kesken.
Yhteistyökumppanina liikennevirasto tutustuu kaikkiin ideoihin ja mahdollisuuksien mukaan ideoita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää.


Salassapito ja tekijänoikeudet 
Kilpailuehdotukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ehdotuksen kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä. Kilpailuasiamiehellä, järjestäjillä tai kilpailun tuomaristolla ei ole minkäänlaisia oikeuksia esitettyjen ideoiden suhteen. 
Mikäli hakija aikoo suojata kilpailuehdotuksensa, on se suositeltavaa tehdä ennen kilpailun tulosten julkistamista. Palkitut ideat esitellään julkistamisen yhteydessä idean esittäjän lähettämän videon avulla.  


Kilpailuehdotusten hylkääminen 
Kilpailusta voidaan sulkea pois ehdotukset, jotka eivät täytä näiden sääntöjen vaatimuksia. 


Kilpailuehdotusten palauttaminen 
Kilpailuehdotuksia ei palauteta. Kilpailun aikana syntyneitä videoita voidaan käyttää Suomen Tieyhdistyksen ja Liikenneviraston nettisivuilla ja kilpailuun liittyvissä yhteyksissä.